„Simulace a svádění bez KISS, AIDA a PPPP.
– skutečné umělecké fantasie vítězí nad reklamou jež simuluje realitu“ Tvorba BAL

5. – 30. září Dresden “Blaue Fabrik”. Vernisáž v pátek 5.09.14, 19:00 h
8. – 31. říjen Ústí n. L. Vernisáž ve středu, 8.10.14

http://www.try-bal-art.com

Bernd A. Lawrenz prezentuje kombinovanou techniku, zejména potisk, přemalování a přelepování plakátů a reklamy, čímž dosahuje mnohovrstvého výtvarného účinu. Syntéza abstraktních, kreslených, realistických a figurativních obrazových prvků a napětí mezi harmonickou strukturou formy, barvy a meteriálu spolu s aranžovanými zlomy a využitím náhody vyvolávají potřebu dlouhodobého pozorování obrazu.

Umělec také kombinuje v názvech obrazů reklamní slogany s filosofickými teoriemi Jean Baudrillarda (simulace a svádění, banální, ironické a fatální strategie). Vzniklá poetika reflektuje přímo či nepřímo vztahy mezi uměním a reklamou a nabízí individuální interpretaci a „svádí“ diváka ke hře s vlastní fantazií a myšlenkami.

Svádění je kouzelná forma teoretické hry, obrací se proti každému způsobu kauzality a determinace: zákon se podřizuje pravidlům hry, simulace iluzi, komunikace ironii.“ (J. Baudrillard)