Michaela Hrabová, Petra Sklenářová a Michaela Spružinová
Dresden 1.-31. spren  v „Blaue Fabrik“

Výstava představuje 3 umělkyně působící v Ústí nad Labem. Tématicky se věnuje zkoumání sebe sama, okolí a paměti. Díla zkoumají soukromou orientaci a identitu v blízkém světě. 

Michaela Hrabová
Série videí je zamyšlením nad životy lidí, které každodenně míjíme bez povšimnutí. Lidí, kteří žijí stejně (ne)důležité životy jako my sami, tráví čas podobně jako my a vykonávají stejné činnosti. Zaměřila jsem se na banální lidské počínání, kterému nevěnujeme pozornost, i když sled těchto činností zabíra ve výslednu většinu našeho života. Videa reflektují mou zvědavost a (marnou) snahu nahlédnout do životů kolemjdoucích a možná i na chvíli zapomenout na vlastní život a vyzkoušet nějaký jiný. Pokouším se o to studiem toho jediného, co o nich vím, toho, co vidím, že dělají během okamžiku našeho střetu. Tento okamžik tedy zaznamenám, do detailu nastuduji a sebe samu pak obsadím do role na místo onoho člověka. V průběhu performance se snažím dodržet autenticitu původní atmosféry a vžít se do role bez zatížení vlastními myšlenkami. Touto sérií částečně otevírám i téma paralelních světů. Synchronizace obou záznamů navozuje zamyšlení o tom, kolik lidí na světě ve stejnou chvíli provádí totožnou činnost a jak jsme si všichni vlastně podobní. Počin vnímám jako začátek dlouhodobého procesu zkoumání života ostatních lidí, kteří odjakživa přitahovali moji pozornost.

Petra Sklenářová
Petra Sklenářová je studentkou ateliéru Digitální média v Ústí nad Labem. Její instalace a videa představují převážně surrealistické situace, paradox, absurdní ironickou hru, kdy odkrývá touhu experimentovat s charakterem obyčejných věcí, které najednou „mluví“ a žijí vlastním životem. Pokoření přírodních zákonů, kouzlo, zázrak a na druhé straně zásah do jistoty a ověřené zkušenosti.


Michaela Spružinová
Michaela Spružinová (1983) je absolventkou ateliéru Skla i Kurátorských studií na Fakultě umění a designu v Ústí nad Labem a v současné době působí jako odborná asistentka v ateliéru Design skla na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. Její tvorba prolíná volné umění a design. Zde využívá konceptuální přístupy, které pracují se všemi vyjadřovacími prostředky. Autorka se v posledních letech zabývá site-specific instalacemi a body artem.