­

prosince: „jiná místa – Aleš Loziak and Ivana Zochová“

Místa, která člověk vytváří, vždy někomu patří a mají svoji konkrétní funkci. Jsou to naše místa, naše školy, nemocnice, byty, náměstí … Postupem času však většina z nich ztratí svoji původní funkci. Místa se proměňují. Některá nemocnice začne sloužit jako škola, jiná se zboří. Na náměstí, kde bývaly trhy, slouží jako reklamní plocha. Výstava představí [...]

Září / Říjen Bernd A. Lawrenz

"Simulace a svádění bez KISS, AIDA a PPPP. - skutečné umělecké fantasie vítězí nad reklamou jež simuluje realitu" Tvorba BAL 5. – 30. září Dresden “Blaue Fabrik”. Vernisáž v pátek 5.09.14, 19:00 h8. – 31. říjen Ústí n. L. Vernisáž ve středu, 8.10.14 http://www.try-bal-art.com Bernd A. Lawrenz prezentuje kombinovanou techniku, zejména potisk, přemalování a přelepování plakátů [...]

spren „linie identity“

Michaela Hrabová, Petra Sklenářová a Michaela Spružinová Dresden 1.-31. spren  v "Blaue Fabrik" Výstava představuje 3 umělkyně působící v Ústí nad Labem. Tématicky se věnuje zkoumání sebe sama, okolí a paměti. Díla zkoumají soukromou orientaci a identitu v blízkém světě.  Michaela Hrabová Série videí je zamyšlením nad životy lidí, které každodenně míjíme bez povšimnutí. Lidí, kteří žijí [...]

07.-28. Nov. „Köpfer Körper und Kanonen“

Vernisáž Friday 7.11.14 DRESDEN Vernisáž  "Körper Köpfe und Kanonen" - představy ode Iris Hilpert, Giorgio Masnikosa, Barbara Rapp, Loris Cavallo a Wolf-Dieter Köpfer Wednesday 10.12.14 ÙSTI  Vernisáž v "Armaturka" „Práce na mých obrazech začíná nevědomou explozí malby. Vzniklé formy a kontury tvoří kostru, která je vědomou intepretací stavěna v kratších či delších časových usecích. Používám štětec, spray, [...]

červenec / srpen „cadere“

"cadere" - fotografie a photoshop-arts z Heike Yvonne Pesch alias daSINCI 4. - 31. čer Dresden "Blaue Fabrik" 1. - 31. srpen Ùsti "Bunka" „cadere“ - slovo „cadere“ je latinské a znamená pád, potopení, odpadnutí, umírání, obětování. K těmto slovům se váží fotografie umělkyně. Všechny motivy byly vyfotografovány v Drážďanech a okolí a dále "odcizeny" [...]