­

About Holger Knaak

This author has not yet filled in any details.
So far Holger Knaak has created 58 blog entries.

Februar – „Lost German Girl“

Michaela Spružinová (1983 Decin) studied at the Glass studio of Ilya Bilek and curatorial studies at the Faculty of Art and Design, the University of Jan Evangelista Purkyně in Ústí nad Labem. She currently works at the University of Tomas Bata in Zlin, as an assistant in the Glass Design Studio. Although Michaela graduated in [...]

Juli / August „cadere“

"cadere" - Fotografien & photoshop-arts von Heike Yvonne Pesch alias daSinci 4. bis 31.Juli in DRESDEN in der Blauen Fabrik. Vernissage am 4.7.2014 um 20 Uhr. 6. bis 31. August in Ùsti im "Bunka". Vernissage am 6.8.2014 um 20 Uhr. „cadere“ - Das Wort „cadere“ ist Latein und wird mit sinken, stürzen, herabfallen, treffen, abfallen, auslaufen, [...]

prosince: „jiná místa – Aleš Loziak and Ivana Zochová“

Místa, která člověk vytváří, vždy někomu patří a mají svoji konkrétní funkci. Jsou to naše místa, naše školy, nemocnice, byty, náměstí … Postupem času však většina z nich ztratí svoji původní funkci. Místa se proměňují. Některá nemocnice začne sloužit jako škola, jiná se zboří. Na náměstí, kde bývaly trhy, slouží jako reklamní plocha. Výstava představí [...]

Dezember „another space – works by Aleš Loziak and Ivana Zochová“

another space - works by Aleš Loziak and  Ivana Zochová The space, which peoples creates, belong to somebody and have concrete function. It is our space, our school, our hospital, flat or square … In the time spaces lose his primary function. The space is transformed. Hospital we use as school, another we demolish. The square, the [...]

Dezember „Ein anderer Raum – Werke von Aleš Loziak and Ivana Zochová“

"Ein anderer Raum / another space" Der Raum, den Menschen kreiiren, gehört zu Jemandem und hat eine konkrete Funktion. Es ist unser Umfeld, unsere Schule, unser Krankenhaus, Wohnung oder Platz ... Im Laufe der Zeit verlor der Raum seine primäre Funktion. Der Raum wird transformiert. Das Krankenhaus nutzen wir als Schule, ein anderes demolieren wir. [...]

Září / Říjen Bernd A. Lawrenz

"Simulace a svádění bez KISS, AIDA a PPPP. - skutečné umělecké fantasie vítězí nad reklamou jež simuluje realitu" Tvorba BAL 5. – 30. září Dresden “Blaue Fabrik”. Vernisáž v pátek 5.09.14, 19:00 h8. – 31. říjen Ústí n. L. Vernisáž ve středu, 8.10.14 http://www.try-bal-art.com Bernd A. Lawrenz prezentuje kombinovanou techniku, zejména potisk, přemalování a přelepování plakátů [...]

September / October „Simulation and allurement without KISS, AIDA and PPPP“

"Simulation and allurement without KISS, AIDA und PPPP. - Real art-fantasies overrides reality stimulating advertisements" - Worky by BAL (Bernd A. Lawrenz) 5. - 30. September Dresden "Blaue Fabrik". Vernissage Freitag, 5.09.14, 19:00 Uhr. 8. - 31. Oktober Ùsti. Vernissage Mittwoch, 8.10.14 http://www.try-bal-art.com

August „line of identity“

Michaela Hrabová, Petra Sklenářová a Michaela Spružinová 1. - 31. August in Dresden at "Blaue Fabrik". The exhibition presents three artists from Ústí nad Labem. Theme is direct to exploring oneself, environment, and memory. The Arts research self orietance and identity of the intimate world. Michaela HrabováVideo series think about the life of people who we meet every day without noticing. But this people live the same (un)important lifes [...]

spren „linie identity“

Michaela Hrabová, Petra Sklenářová a Michaela Spružinová Dresden 1.-31. spren  v "Blaue Fabrik" Výstava představuje 3 umělkyně působící v Ústí nad Labem. Tématicky se věnuje zkoumání sebe sama, okolí a paměti. Díla zkoumají soukromou orientaci a identitu v blízkém světě.  Michaela Hrabová Série videí je zamyšlením nad životy lidí, které každodenně míjíme bez povšimnutí. Lidí, kteří žijí [...]

August „Die Linie der Identität“

Werke von Michaela Sprižinová, Michaela Hrabová und Petra Sklenářová 1. - 31. August in Dresden in der "Blauen Fabrik" Die Ausstellung präsentiert 3 Künstler aus Ústi nad Labem. Das Thema ist das Erkunden des eigenen Ichs, Umwelt und Erinnerung. Die Kunst erforscht Selbstorientierung und Identität in einer nur scheinbar vertrauten Welt. Michaela HrabováUntitled, 2014t Die Video-Serie zeigt [...]